Hailuodon Vaskirantaan sijoittuva Huvila Vaski täydentää 30-luvulla rakennetun kaupparakennuksen pihapiirin intiimiksi ja pienimittakaavaiseksi kokonaisuudeksi. Massiivipuurakenteiset huvila ja sauna luovat rakennettuun ympäristöön uuden ajallisen kerrostuman, joka lainaa vanhasta harjakattoisen muodon ja punamullan sävyn.

Loma-asunto, Hailuoto
arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelu, hankesuunnittelu
75 m²
2023