Talo niityllä on rakennettu vanhan hevostilan paikalle asukkaan kotiseudulle. Lähtökohdat huomioiden oli selvää, että ympäröivä maisema tuli saada osaksi taloa ja sen henkeä. Rakennuksien kapeat ja pitkät rungot mahdollistavat tämän. Kolmella erillisellä rakennusmassalla saadaan muodostettua pienimittakaavainen piha-alue, joka kytkeytyy maisemaan, sekä pitkät näkymäakselit sisätiloihin.

Yksityistalo, Oulu
arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelu
280 m²
2022