Puisten loma-asuntojen arkkitehtuuri sulautuu Kalajoen hiekkadyynimaisemiin. Town house-tyyliset rakennukset muodostavat intiimin pihapiirin, jossa jokainen massa avautuu eri suuntaan, ranta- ja merimaisemiin.

Loma-asuntokonaisuus, Kalajoki
arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelu, hankesuunnittelu
1500 m², 14 asuntoa