Alkaen jo 2000-luvun alkupuolella, torialueen suunnittelu oli alku suurelle määrälle projekteja Levillä. Projekteihin kuuluu hotelleja, itse torialue, erinäiset toimitilat ja huoltorakennukset toimeksiantojen jatkuessa nykypäivään asti.

Torialueen suunnittelu, Levi
arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelu
2008